Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Ton Baggerman (2019). It’s about us. Meaning, emotions and mental health in post-Newtonian reality. Tilburg: Dredggpress.

BOOK REVIEWMartin van Kalmthout - 58–4 (2020)

PREVIEW

De strekking van dit opmerkelijke boek van onze Nederlandse collega, persoonsgericht psychotherapeut Ton Baggerman, wordt in de eerste vijf regels kernachtig samengevat: All there is are possibilities. Whether material object or mental experience, all is in continuous process towards becoming something else. This process has a formative tendency towards ever more complexity and is open to conscious effort. It gives us humans an active role in the creation of reality. It’s about us. (p. 9) Het boek gaat over een nieuwe kijk op de werkelijkheid die geïnspireerd is door ontwikkelingen in de moderne fysica, met name de kwantumfysica en de relativiteitstheorie. Deze ontwikkelingen worden samengevat met de term ‘post-Newtonian’ wetenschap, die een revolutie is ten opzichte van de klassieke natuurkunde van Newton.

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.