Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Manu Bazzano, (ed.), (2018). Revisioning Person-Centred Therapy. Theory and practice of a radical paradigm. New York: Routledge.

BOOK REVIEWGina Devos - 57–4 (2019)

PREVIEW

Dit lijvige en degelijke boek wroet diep in de basisprincipes van de Person Centered Therapie (PCT) via beelden, filosofen, basisteksten van Rogers naar Gendlin en naar Deleuze, Levinas en Derrida. Het is een bundeling essays van belangrijke onderzoekers in de PCT wereldwijd met als basisvraag hoe het verder kan met deze therapievorm, die door critici vaak beschreven wordt als te radicaal of te orthodox. De vraag stelt zich ook of PCT de test doorstaat van de hedendaagse tendens van evidence based werken, ons voorgeschreven in het hedendaagse tijdperk van het neoliberalisme met waarden als meetbaarheid, maakbaarheid, efficiëntie en oplossingsgerichtheid of dat het eerder aan de PCT is om het differentiedenken een stem te geven in de therapie en niet te plooien naar de huidige normen. Het differentiedenken is een filosofische stroming die...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.