Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

His master’s voice. Een empirisch onderzoek van Rogers’ carrière

Lietaer, G. & Gundrum, M. (2018). His master’s voice: Carl Rogers’ verbal response modes in therapy and demonstration sessions through his career. A quantitative analysis and some qualitative-clinical comments. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 17, 275-363.

RESEARCHÁrpi Süle - 57–4 (2019)

PREVIEW

Dit bijzondere onderzoek van eigen bodem analyseert de verbale interventiestijl van Rogers door zijn hele carrière heen op basis van de 145 transcripten van volledige therapie- of demonstratiesessies die van hem terug te vinden waren. De onderzoekers prof. emeritus Germain Lietaer en Monica Gundrum van de KU Leuven hebben (met behulp van een aantal masterstudenten) daarmee een monsterwerk verzet dat als uniek mag worden beschouwd: een empirische analyse van het concrete therapeutische werk van één van de meest invloedrijke therapeuten gericht op de vraag hoe zijn interventiestijl door de jaren heen al dan niet veranderde en in welke mate datgene wat hij beweerde te doen ook overeenkwam met wat hij effectief deed. Naast een objectief-kwantitatieve analyse geven ze ook een kwalitatief-klinische bespreking van de onderzoeksgegevens. Het i...

 

The tPeP (Journal Person-centered experiential Psychotherapy) is the scientific journal for Dutch and Flemish psychotherapists, psychologists, and psychiatrists, that work from, or are interested in a client-centered perspective.