Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

An experiential model of giftedness

Maud van Thiel, Noks Nauta & Jan Derksen (2019). An experiential model of giftedness. Giftedness from an internal point of view, made explicit by means of the Delphi method. Advanced Development, 17, 79-99.

RESEARCHWies Verheul - 57–2 (2019)

PREVIEW

Het Delphimodel Hoogbegaafdheid is al geruime tijd bekend en wordt ook als zodanig gebruikt. Aan de oorsprong van het model ligt een studie die in 2007 is verricht; de naam is ontleend aan de methode die is gebruikt om tot het model te komen. De Delphimethode (vernoemd naar het orakel van Delphi) werd oorspronkelijk gebruikt om met een groep experts tot gefundeerde voorspellingen te komen. Later is men deze methodiek ook gaan gebruiken om over een onderwerp op een gestructureerde manier consensus te bereiken. In het kader van de promotie van de eerste auteur, Maud van Thiel , wordt deze studie nu in een internationaal tijdschrift gepubliceerd.