Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Process-oriented
Existential
Interactional
Integrative

Ruben Mersch (2016). Waarom iedereen altijd gelijk heeft. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij.

BOOK REVIEWLuc Roelens - 56–4 (2018)

PREVIEW

De auteur had aanvankelijk een ander boek voor ogen. Een boek dat wetenschappelijke bewijzen over de verantwoordelijkheid van menselijke activiteiten voor de huidige klimaatopwarming zou belichten. Hij ging ervan uit dat verspreiding van relevante informatie zou leiden tot ontvankelijkheid ervoor en tot attitudeaanpassing. Maar experimenteel onderzoek van de Amerikaanse rechtsfilosoof Dan Kahan heeft hem doen beseffen dat hij het niet juist voor had. Kahan en medewerkers hadden vastgesteld dat hun proefpersonen bijkomende feitenkennis kaderden binnen hun eigen overtuigingen. Het gevolg was dat inbreng van nieuwe kennis tijdens een confrontatie tussen uiteenlopende standpunten niet leidde tot een proces van convergentie. Integendeel, de nieuwe inzichten bleken aanleiding te geven tot sterkere polarisatie. Dit is natuurlijk geen bevreemdend...

 

by Luc Roelens