Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Boekbesprekingen

Pagina 1
2
3 4 ... 29

Nummer 1 2022


BOEKBESPREKING
Frans Depestele (2020). Een procestheorie van somatisch ziek-zijn. Geneeskunde en psychotherapie. Uitgave in eigen beheer.
vrij toegankelijk

Gerke Verthriest - 60–1 (2022)
BOEKBESPREKING
Michiel van Elk (2021). Een nuchtere kijk op psychedelica. Wat de wetenschap ons kan leren over geestverruiming. Amsterdam: Das Mag Uitgevers.
vrij toegankelijk

Árpi Süle - 60–1 (2022)
BOEKBESPREKING
Timon Krause (2021) Mensenkennis voor beginners. Hoe je het vertrouwen kunt winnen met de methode van cold reading. Tielt: Lannoo.
Hilde Libbrecht - 60–1 (2022)
BOEKBESPREKING
Windy Dryden (2020). The Single-Session Counselling Primer: Principles and Practice Monmouth, UK: PCCS Books.
Angelique Timmerman - 60–1 (2022)

Nummer 4 2021


BOEKBESPREKING
Nelleke Nicolai (2020). In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Renate Geuzinge - 59–4 (2021)
BOEKBESPREKING
Jaap Spaans (2021). Lichaamsgericht mentaliseren: Gids voor de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, Tielt: Uitgeverij Lannoo.
Rien Bakker - 59–4 (2021)
BOEKBESPREKING
Markowitz, J.C. (2021). Interpersoonlijke psychotherapie bij posttraumatische stressstoornis. Een nieuwe vorm van traumabehandeling. Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen. Houten: Bohn Stafleu VanLoghum.
Heidi Deknudt - 59–4 (2021)
BOEKBESPREKING
Ronald N. Giere (2006). Scientific Perspectivism. Chicago: The University of Chicago Press.
Luc Roelens - 59–4 (2021)

Nummer 3 2021


BOEKBESPREKING
Grieteke Pool, Frederike Heuvel, Adelita V. Ranchor en Robbert Sanderman (Red.) (2020). Handboek psychologische interventies bij somatische aandoeningen Assen: Van Gorcum.
vrij toegankelijk

Tine Swyngedouw - 59–3 (2021)

Nummer 2 2021


BOEKBESPREKING
Beverly Costa (2020). Other Tongues. Psychological therapies in a multilingual world. Monmouth, UK: PCCS Books.
Ayse Dogan - 59–2 (2021)
BOEKBESPREKING
Kris Goethals, Minne De Boeck, Tineke Dilliën, Wim Huys & Annelies Nuyts (red.) (2020). Handboek behandeling van seksueel afwijkend gedrag. Turnhout: Gompel&Svacina.
Marion Verkade - 59–2 (2021)
BOEKBESPREKING
Leanne Nieuwenhuis, Corine Smelt, Sanne van der Vlugt, Wijntje van der Ende & Patricia Vos (2020). Basisboek affectregulerende vaktherapie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Lieselotte Smaers - 59–2 (2021)
BOEKBESPREKING
Liesbeth Woertman (2020). Psychologie van het uiterlijk. Hoe ons lichaamsbeeld ontstaat. Utrecht: Uitgeverij Ten Have.
Nicolette Bosselaar - 59–2 (2021)
BOEKBESPREKING
Catheleyne van der Laan (2020). Ongemerkt verder. Hillegom: SAAM Uitgeverij.
Lizet Gijsbers - 59–2 (2021)

Nummer 1 2021


BOEKBESPREKING
Maud van Thiel & Imanda Slief-Boom (2020). Kracht en kwetsbaarheid: over het leven van hoogbegaafde volwassenen. Ede: OyA Productions – Adriaan Sprey (2020). Praktijkboek hoogbegaafdheid in psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
vrij toegankelijk

Kirsten Copier - 59–1 (2021)
BOEKBESPREKING
Emmy van Deurzen, Eric Craig, Alfried Längle, Kirk J. Schneider, Digby Tantam & Simon du Plock (Red.) (2019). The Wiley world handbook of existential therapy. Hoboken (USA): Wiley & sons.
vrij toegankelijk

Árpi Süle, Sofie Verdegem en Ingrid Debeurme - 59–1 (2021)
BOEKBESPREKING
Bernard Sabbe & Luc Braeckmans (2020). De vele lichamen die we zijn. Medische-wijsgerige verkenningen. Oud-Turnhout/ ’s-Hertogenbosch: Gompel&Svacina.
vrij toegankelijk

Renate Geuzinge - 59–1 (2021)

Nummer 4 2020


BOEKBESPREKING
Anton Hafkenscheid (2018). Beter worden in je vak. Systematische zelfreflectie voor professionals in de ggz. Amsterdam: Boom Uitgevers.
vrij toegankelijk

Renate Geuzinge - 58–4 (2020)
BOEKBESPREKING
Ton Baggerman (2019). It’s about us. Meaning, emotions and mental health in post-Newtonian reality. Tilburg: Dredggpress.
vrij toegankelijk

Martin van Kalmthout - 58–4 (2020)
BOEKBESPREKING
Georg Northoff (2016). Neurophilosophy and the healthy mind: Learning from the unwell brain. New York: W.W. Norton & Company.
vrij toegankelijk

Luc Roelens - 58–4 (2020)

Nummer 3 2020


BOEKBESPREKING
Walter Krikilion (2019). Zingeving bij herstel. Helende perspectieven in dialoog. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
vrij toegankelijk

Ingrid Debeurme - 58–3 (2020)
BOEKBESPREKING
Pascal Chabot (2018). Filosofie van de burn-out. Amsterdam: Amsterdam University Press. Silke Peeters
vrij toegankelijk

Silke Peeters - 58–3 (2020)
BOEKBESPREKING
Sanne Bloemink (2018). Diagnosedrift. Hoe onze labelcultuur kinderen tekort doet Amsterdam: University Press.
vrij toegankelijk

Jeanette Reefman - 58–3 (2020)

Nummer 2 2020


BOEKBESPREKING
L. Timulak & J. McElvaney (2018). Transforming generalized anxiety. An emotion-focused approach. Londen: Routledge,
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 58–2 (2020)
BOEKBESPREKING
L. Timulak (2015). Transforming emotional pain in psychotherapy. An emotion-focused approach.
vrij toegankelijk

Wies Verheul - 58–2 (2020)
Pagina 1
2
3 4 ... 29