Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Artikelen

Pagina 1 ... 10 11
12
13 14

1995


ARTIKEL
Gezinstherapie, een rotonde
Ploegmakers, Rieneke - 33–3 (1995)
ARTIKEL
De theorie van persoonlijkheidsverandering. Een vergelijking tussen Rogers, Gendlin en Greenberg
vrij toegankelijk

Van Balen, R. - 33–2 (1995)
ARTIKEL
Het proces van zingeven experiëntieel belicht
Debats, Dominique - 33–2 (1995)
ARTIKEL
Gevoelde zin: een Nederlandse vertaling voor 'felt sense'
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 33–1 (1995)

1994


ARTIKEL
Nonverbaal communicatief gedrag van cliënt en psychotherapeut
Vrugt, A. - 32–4 (1994)
ARTIKEL
'Zelf' en anderen in de psychotherapie
Berk, Tom - 32–4 (1994)
ARTIKEL
Zelfverhulling of zelfonthulling. Een onderzoek naar de persoonlijke inbreng van de therapeut in psychotherapie
Bakker, Jeroen A.J. - 32–3 (1994)
ARTIKEL
Over de ander
Eisenga, Ruut - 32–3 (1994)
ARTIKEL
De relativiteitstheorie van de client-centered therapie
Takens, Roelf Jan - 32–2 (1994)
ARTIKEL
Cliëntgerichte psychotherapie in de Lage Landen: het voorbije en het komende decennium
Lietaer, Germain - 32–2 (1994)
ARTIKEL
Een volgeladen valies
Missiaen, Claude - 32–2 (1994)
ARTIKEL
Afstand en nabijheid in psychotherapie; Hoe warm het kan zijn en hoe ver. Een systeemtheoretische beschouwing
Trommel, Max J. van - 32–1 (1994)

1993


ARTIKEL
Van opdracht naar ontdekking: enkele opmerkingen over het supervisie proces
Tiedemann, H.J. - 31–4 (1993)
ARTIKEL
Het gestoorde of verstoorde Zelf
Olthuis, Felix H. - 31–4 (1993)
ARTIKEL
Over koetjes en kalfjes. Diverse perspectieven op gehechtheid
Lambermon, Mirjam W.E. - 31–3 (1993)
ARTIKEL
Bij mekaar deugen ze niet, van mekaar meugen ze niet. Afstand en nabijheid in de psychoanalytische psychotherapie van patiënten met een borderline persoonlijkheidsorganisatie
Gans, E. - 31–3 (1993)
ARTIKEL
Separatie en individuatie bij adolescenten en de communicatie met de therapeut
Driessen, A.C. - 31–3 (1993)
ARTIKEL
Steunende/structurerende client-centered therapie bij een borderline cliënte: Een gevalsstudie
Van de Veire, Chris - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Van oedipus naar narcissus
Wolf, M.H.M. de - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Het 'Zelf', een bruikbaar begrip
Werff, J.J. van der - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Enkele zelfopvattingen in de psychotherapeutische praktijk
Tervoort, Martin - 31–1 (1993)

1992


ARTIKEL
Contact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg
Van Werde, Dion - 30–4 (1992)
ARTIKEL
Mogelijkheden van client-centered therapie in de zorg voor geestelijk gehandicapten
Peters, Hans - 30–4 (1992)
ARTIKEL
Client-centered psychotherapie met cliënten die niet voor psychotherapie geschikt lijken
Hundersmarck, A.J. - 30–3 (1992)
ARTIKEL
Mensvisie en zingevingsvragen binnen cliëntgerichte/experiëntiële therapie (een korte notitie)
Leijssen, Mia - 30–3 (1992)
Pagina 1 ... 10 11
12
13 14

Op 23 april 2020 is Pol Verhelst overleden. Hij was één van de cliëntgerichte therapeuten van het eerste uur in België en de opleider van vele hedendaagse therapeuten. Pol Verhelst heeft in 1997 een artikel gepubliceerd in ons tijdschrift: Overinvolvementgedrag en de cliëntgerichte...