Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Artikelen

Pagina 1 ... 10 11
12
13 14

1995


ARTIKEL
Gezinstherapie, een rotonde
Ploegmakers, Rieneke - 33–3 (1995)
ARTIKEL
De theorie van persoonlijkheidsverandering. Een vergelijking tussen Rogers, Gendlin en Greenberg
vrij toegankelijk

Van Balen, R. - 33–2 (1995)
ARTIKEL
Het proces van zingeven experiëntieel belicht
Debats, Dominique - 33–2 (1995)
ARTIKEL
Gevoelde zin: een Nederlandse vertaling voor 'felt sense'
vrij toegankelijk

Depestele, Frans - 33–1 (1995)

1994


ARTIKEL
Nonverbaal communicatief gedrag van cliënt en psychotherapeut
Vrugt, A. - 32–4 (1994)
ARTIKEL
'Zelf' en anderen in de psychotherapie
Berk, Tom - 32–4 (1994)
ARTIKEL
Zelfverhulling of zelfonthulling. Een onderzoek naar de persoonlijke inbreng van de therapeut in psychotherapie
Bakker, Jeroen A.J. - 32–3 (1994)
ARTIKEL
Over de ander
Eisenga, Ruut - 32–3 (1994)
ARTIKEL
De relativiteitstheorie van de client-centered therapie
Takens, Roelf Jan - 32–2 (1994)
ARTIKEL
Cliëntgerichte psychotherapie in de Lage Landen: het voorbije en het komende decennium
Lietaer, Germain - 32–2 (1994)
ARTIKEL
Een volgeladen valies
Missiaen, Claude - 32–2 (1994)
ARTIKEL
Afstand en nabijheid in psychotherapie; Hoe warm het kan zijn en hoe ver. Een systeemtheoretische beschouwing
Trommel, Max J. van - 32–1 (1994)

1993


ARTIKEL
Van opdracht naar ontdekking: enkele opmerkingen over het supervisie proces
Tiedemann, H.J. - 31–4 (1993)
ARTIKEL
Het gestoorde of verstoorde Zelf
Olthuis, Felix H. - 31–4 (1993)
ARTIKEL
Separatie en individuatie bij adolescenten en de communicatie met de therapeut
Driessen, A.C. - 31–3 (1993)
ARTIKEL
Over koetjes en kalfjes. Diverse perspectieven op gehechtheid
Lambermon, Mirjam W.E. - 31–3 (1993)
ARTIKEL
Bij mekaar deugen ze niet, van mekaar meugen ze niet. Afstand en nabijheid in de psychoanalytische psychotherapie van patiënten met een borderline persoonlijkheidsorganisatie
Gans, E. - 31–3 (1993)
ARTIKEL
Steunende/structurerende client-centered therapie bij een borderline cliënte: Een gevalsstudie
Van de Veire, Chris - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Van oedipus naar narcissus
Wolf, M.H.M. de - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Het 'Zelf', een bruikbaar begrip
Werff, J.J. van der - 31–2 (1993)
ARTIKEL
Enkele zelfopvattingen in de psychotherapeutische praktijk
Tervoort, Martin - 31–1 (1993)

1992


ARTIKEL
Contact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg
Van Werde, Dion - 30–4 (1992)
ARTIKEL
Mogelijkheden van client-centered therapie in de zorg voor geestelijk gehandicapten
Peters, Hans - 30–4 (1992)
ARTIKEL
Client-centered psychotherapie met cliënten die niet voor psychotherapie geschikt lijken
Hundersmarck, A.J. - 30–3 (1992)
ARTIKEL
Mensvisie en zingevingsvragen binnen cliëntgerichte/experiëntiële therapie (een korte notitie)
Leijssen, Mia - 30–3 (1992)
Pagina 1 ... 10 11
12
13 14