Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De therapeutische ruimte(n) vanuit experiëntieel perspectief

ARTIKELDepestele, Frans - 38–4 (2000)

SAMENVATTING

Vanuit experiëntieel perspectief kunnen de belangrijke therapeutische factoren beschreven worden in een samenhangend geheel van onderscheiden ruimten. De cliënt installeert met de therapeut een relatieruimte, waaruit zich een ruimte van reflecterende gerichtheid op de beleving ontwikkelt; dit maakt de focusruimte mogelijk en vandaaruit de symbolisatieruimte, het hart van het veranderingsproces. Uit de eraan voorafgaande pathologische 'ruimte' (fixatie) en samen met de erop volgende zelfsymbolisatieruimte (creativiteit) ontwikkelt zich een schema van experiëntiële psychotherapie. Het schema laat toe essentiële elementen van andere therapierichtingen te integreren. Het laat ook toe te differentiëren; wat stilte betekent, hoe de beleving is, wat woorden doen met de beleving, enzovoort, krijgt een ander antwoord in elke ruimte.

SLEUTELWOORDEN

therapeutische ruimte, experiëntieel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.