Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Empathie als wapen in de strijd. De cliëntgerichte basisattitude in 'moeilijke' behandelingen

ARTIKELErnste, Dorothé, & Visser, Sandra - 40–4 (2002)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt het belang van de basisbegrippen acceptatie, empathie en echtheid onderzocht in de behandeling van ernstig getraumatiseerde adolescenten en jongvolwassenen die moeilijk een behandelrelatie aan kunnen gaan en die in de behandeling voor veel problemen zorgen: 'moeilijke behandelingen'. In het licht van heftige tegenoverdracht en secundaire traumatisering worden de klassieke houdingsvariabelen en de interactionele condities nader bekeken. Wat betekenen authenticiteit en transparantie in de interactie met deze cliënten die zoveel negatieve gevoelens bij hun therapeut oproepen? Beschreven wordt hoe de klassieke maar vooral ook de interactionele condities helpen in contact te blijven met deze cliënten en de sterke tegenoverdracht, zelfs de secundaire traumatisering die ontstaat, te hanteren. Tot besluit formuleren we een aantal aanbevelingen voor het werken met deze doelgroep.

SLEUTELWOORDEN

empathie, trauma

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.