Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Kort en goed. Over de ontstaansgeschiedenis van de korte therapie en de oplossingsgerichte therapie

ARTIKELAllemeersch, Bert - 41–4 (2003)

SAMENVATTING

Dit artikel gaat over de "brief therapy" of korte therapie en de "solution focused therapy" of oplossingsgerichte therapie zoals zij binnen de gezinstherapie gestalte heeft gekregen en organisch gegroeid is vanuit de "brief therapy".
Aangezien deze therapievorm vooral praktijkgericht is, leggen we de nadruk op de historische achtergronden. De invloed van Bateson en Milton Erickson komt uitgebreid aan bod en ook de invloed van de systeemtheorie en de systeemtherapie.
Zo komen we tot een omschrijving van "brief therapy" en tot een verdere uitdieping ervan en de logische evolutie in de richting van oplossingsgerichte therapie.
In het tweede deel van het artikel behandelen we enkele vragen rond het intakeproces in de psychotherapie in het licht van de hierboven geschetste evolutie.
In een tijd waarin schaarse middelen adequaat moeten worden benut kan deze aanpak een bijdrage leveren. Door het therapeutisch proces tot zijn essentie te herleiden en te combineren met de motivationele status van het systeem therapeut-cliënt kan het veranderingsproces maximaal gefaciliteerd worden.
"Kort en goed" is de titel van deze bijdrage. Hiermee geven we aan dat kortdurend kan en in bepaalde gevallen als voorkeursbehandeling aangewezen is. Maar kort betekent ook zo lang als nodig is. Zodoende zal kort ook goed zijn.

SLEUTELWOORDEN

korte therapie, solution-focused

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.