Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zwijgplicht en recht van spreken. Een maatschappijkritische bijdrage vanuit cliëntgerichte psychotherapie

ARTIKELHanekamp, Henk - 43–4 (2005)

SAMENVATTING

Parafraserend aan de hand van het gedicht 'Ithaka' van Kavafis keek ik als afsluiting terug op het congres 'Kort en Goed' van de VCgP op 3 juni 2005.
Wie klaagt over de tijdgeest vol boze geesten doet er goed aan zijn eigen geest te onderzoeken. Wie oog heeft voor het juiste moment en zijn intrinsieke waarden en zijn einddoel voor ogen houdt, verwerft immateriële rijkdom en wijsheid tijdens zijn tocht. Cliëntgerichte psychotherapie heeft consequent respect als centrale waarde en dient zelfbewustzijn te blijven ontwikkelen om te overleven. Wie respect, integriteit, verantwoordelijkheid en deskundigheid als centrale waarden in zijn beroep vorm geeft, heeft recht van spreken.

SLEUTELWOORDEN

beroepsgeheim, identiteit (van de clientgerichte psychotherapeut), maatschappijkritiek