Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Kort als het kan, lang als het moet. De principes, theorie en interventies van Milton H. Erickson, als een aanvulling op en/of mogelijke integratie met kort oplossingsgerichte, cliëntgerichte therapie

ARTIKELBenniks, Hans L. - 41–4 (2003)

SAMENVATTING

Dit artikel wil een lans breken voor korte oplossingsgericht werken binnen de cliëntgerichte psychotherapie.
Een aantal ontwikkelingen geven aanleiding om dit te doen, onder andere de toename van de EBT's (Evidence Based Therapies).
Binnen dit kader wordt bekeken in hoeverre een integratie met het gedachtegoed van Milton H. Erickson kan plaatsvinden.
Het niet, of onvoldoende inspelen op deze ontwikkelingen zou een negatieve invloed kunnen hebben op het vergoeden van cliëntgerichte therapie.

SLEUTELWOORDEN

korte therapie, lange therapie