Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het durven aangaan van uiterste levensvragen, een toets voor gezondheid in psychotherapie

UIT DE PRAKTIJKRutgers van der Loeff, Coos - 40–4 (2002)

SAMENVATTING

Dit artikel is een bewerking van een inleiding gehouden op het VCgP-congres 25 januari 2002. Het idee van evalueren van Rogers (always check with the client) wordt hierin verbonden aan de vier "ultimate concerns" van Yalom, en uitgewerkt aan de hand van een concrete vijf jaar durende psychotherapie. De conclusie daarbij is dat evaluaties een middel kunnen zijn om het vermijden van existentiële conflicten te voorkomen. De wijze waarop de therapeut deze uiterste levensvragen zelf aangaat bepaalt mede de mate waarin dit lukt. De vermijding blijkt vaak pas achteraf zichtbaar.

SLEUTELWOORDEN

ultimate concerns, Yalom