Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

De tussenruimten: Enkele overwegingen over de relatie kunst en therapie

ARTIKELKalverboer, Alex Fedde - 43–1 (2005)

SAMENVATTING

De tussenruimten, inspiraties uit de kunst en het dagelijks leven. Na mijzelf te situeren als wetenschappelijk onderzoeker en als kunstenaar, stel ik kort de vanzelfsprekendheid van onze dagelijkse interpretaties aan de orde. Deze zijn allerminst vrij van (voor)oordelen. Dit brengt me op het thema 'de tussenruimten', zoals dit in het dagelijks leven, in de kunst en ook in de gedragswetenschappelijke theorie een plaats heeft. Hoe onbevangen kunnen we waarnemen en oordelen?
Er zijn duidelijke parallellen tussen de processen die een rol spelen in het contact tussen therapeut en cliënt en die welke bij het creëren van kunst aan de orde zijn. Aan de hand van muziekfragmenten en het proces van het maken van een aquarel wordt het figuur-achtergrond-probleem besproken. Wat is het primaat, hoe bouwt het zich op, waarom is juist portretschilderen zo moeilijk? De plaats van de theorie in het therapeutisch proces is enigszins vergelijkbaar met die van de techniek in de kunst. Welke rol speelt het gezond verstand of onze intuïtie in het therapeutisch proces? Zijn we niet noodzakelijkerwijs altijd eclectisch bezig? Kernvragen voor therapeut en kunstenaar: 'What are we after?' en 'Hoe kijken we met eigen ogen?'

SLEUTELWOORDEN

kunst en psychotherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.