Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Van korte therapie de dingen die voorbijgaan

ARTIKELStommel, René H.M. - 41–4 (2003)

SAMENVATTING

Het artikel is een beschouwing over kortdurende therapie. Deze beschouwing is opgebouwd rond vijf thema's. Deze zijn: korte therapie als:
1. modeverschijnsel, contrapunt ten opzichte van een standaard van langdurende therapie,
2. behandeling gericht niet op "genezing", maar op progressie of het opheffen van processtagnatie,
3. type behandeling die zich door de tijd in vele vormen voordoet, met als conclusie dat kortdurende therapie in zijn werkzaamheid betrekkelijk theorie- en methode-neutraal is,
4. behandelvorm die minder geschikt is bij, onder andere, overwegende persoonlijkheidsproblematiek,
5. aanbod-gedefinieerde behandeling, die gaandeweg ingeruild wordt tegen vraaggerichte behandeling, waarvan de duur zowel als de aard de uitkomst is van zo transparant mogelijk overleg met de cliënt (dus in diens taal en met uitleg van werkwijzen en doelen) over de investering die deze op dit moment kan en wil plegen.
In het artikel wordt een bespreking gegeven van "Kortdurend behandelen in de GGZ. De praktijk" van Rijnders De Jong, Isebaert, Van Tilburg en Van den Ameele (2002).

SLEUTELWOORDEN

korte therapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.