Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema IK-steun

BOEKBESPREKINGCluckers, Gaston (Red.) - 33–4 (1995)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

door Joop Tiedemann

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.