Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Over de mogelijkheden van een cliëntgerichte behandeling van depressieve stoornissen in de volgende eeuw

ARTIKELPeeters, Frenk - 37–4 (1999)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.