Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het werk van Daniël N. Stern: een luchtopname door een cliëntgerichte/experiëntiële lens

ARTIKELColsoul, Geneviève - 40–4 (2002)

SAMENVATTING

Dit artikel is de neerslag van een cliëntgerichte/experiëntiële lezing van het werk van de ontwikkelingspsycholoog Daniël N. Stern, een lezing die bovendien gebeurde door de ogen van een therapeute die met volwassenen werkt. Na in het eerste deel een algemeen overzicht van het werk van Stern, volgt in een tweede deel een schets van zijn ontwikkelingspsychologische visie, met daarin bijzondere aandacht voor zijn ideeën rond de regulerende afstemming tussen moeder en kind. Het belang hiervan voor het psychotherapeutische werk komt even aan bod, waarna een paar belangrijke theoretische concepten van Stern in verband met het intersubjectief beleven worden toegelicht. Dit tweede deel eindigt met enkele overwegingen rond de relevantie van deze ontwikkelingspsychologie voor cliëntgerichte/experiëntiële therapeuten. Het derde deel behandelt het theoretisch werk van Stern rond psychotherapie. Het model van het therapeutisch proces, zoals dat voorlopig is uitgewerkt door de Boston Process of Change Study Group, wordt voorgesteld en getoetst aan de cliëntgerichte/experiëntiële visie. Het slot geeft een overzicht van enkele aanknopingspunten die het werk van Stern biedt voor de cliëntgerichte/experiëntiële benadering.

SLEUTELWOORDEN

ontwikkelingspsychologie, experiëntieel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.