Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Cliëntgerichte psychotherapie voor adolescenten-jong volwassenen

ARTIKELSchetters, Hubertien - 40–4 (2002)

SAMENVATTING

In dit praktijkartikel beschrijf ik de behandelmethodiek, waarmee ik binnen de doelgroep adolescenten-jongvolwassenen werk. Het werken met deze doelgroep vereist mijn inziens een speciale deskundigheid van de hulpverlener. Naast een eventuele persoonlijkheidsproblematiek is er vaak sprake van een gecompliceerde fasespecifieke problematiek. Voor de adolescent-jongvolwassene is een persoonsgerichte aanpak van belang, daar het de basis vormt om procesgericht en veranderingsgericht te kunnen werken. Afhankelijk van de persoonlijkheidsproblematiek, mate van de fasespecifieke problematiek en mogelijkheden van de adolescent-jongvolwassene, is een langdurende, kortdurende of focale psychotherapie geïndiceerd; dit kan individueel of systemisch. De vele tegenstrijdige emoties, waaronder in het bijzonder angst voor afwijzing, schaamte en loyaliteit, kan men nauwelijks accepteren. Vandaar dat openheid bieden, inzicht geven, overzicht aanreiken, onderhandelingen voeren en overleg plegen, belangrijke voorwaarden zijn voor de therapeutische werkrelatie. Structuur, grenzen, differentiatie, autonomie, zijn vaak terugkerende thema's, waarmee delend, spelend en experimenterend binnen het therapeutische proces gewerkt wordt. Op deze manier krijgt de adolescent-jongvolwassene zijn geschiedenis terug en kan hij meer gaan leven, in tegenstelling tot overleven, in de realiteit van het hier en nu.

SLEUTELWOORDEN

adolescenten, fasespecifiek

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.