Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zelfverhulling of zelfonthulling. Een onderzoek naar de persoonlijke inbreng van de therapeut in psychotherapie

ARTIKELBakker, Jeroen A.J. - 32–3 (1994)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl