Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Individuatie en binding: De emotionele ontwikkeling van adolescenten in de therapiegroep met leeftijdsgenoten

ARTIKELTijhuis, Leo - 39–3 (2001)

SAMENVATTING

Individueren staat voor eigenheid verwerven in verbondenheid. Hechten staat voor verbinden in eigenheid. Vanuit een dialectisch perspectief verbinden wij beide ontwikkelingsprocessen aan elkaar. Met een casus trachten wij het groepsdynamische proces te verhelderen. Individuatie in een groep leeftijdgenoten is losmaken in verbondenheid, terwijl hechten binden in eigenheid is. Groepstherapie is bij uitstek een mogelijkheid om beide ontwikkelingstaken aan te gaan. Een van de belangrijkste kenmerken in groepstherapie met leeftijdgenoten is dat de adolescent een binding met andere adolescenten aangaat en relaties met hen ontwikkelt in de therapiegroep. In dit interpersoonlijke milieu van de groep exploreert de adolescent de persoonlijke conflicten, met name gericht op de verhouding tot ouders en de groepsconflicten, vooral de relatievorming met zijn leeftijdgenoten. De zelfbeleving en zelfontdekking binnen de interacties en relaties in de groep ondersteunen de identiteitsbeleving en de individuatie van de adolescent.

SLEUTELWOORDEN

individuatie, hechting

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.