Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Water zijn, en aarde .... Een experiëntiële, integratieve kijk op de ambulante behandeling van borderlinecliënten

ARTIKELColsoul, Geneviève - 38–3 (2000)

SAMENVATTING

Ideeën van de psychoanalytisch georiënteerde ontwikkelingspsycholoog Daniël Stern, van de cognitieve gedragstherapeut Jeffrey Young en van de experiëntiële therapeute Margaret Warner worden geïntegreerd in een experiëntieel, theoretisch kader. Van hieruit worden de procesproblemen in het beleven van borderlinecliënten geëxpliciteerd, evenals de daar bijhorende interventies. Aandacht wordt besteed aan het onhoorbare mentale proceswerk van de therapeute, en aan het differentieel omgaan met belevingen binnen de verschillende kernthema's.

SLEUTELWOORDEN

borderline, experiëntieel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.