Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Carl Rogers' interventies in de 17de sessie met Miss Mun: commentaren uit cliëntgerichte en psychoanalytische hoek

ARTIKELGundrum, Monica, Lietaer, Germain, Van Hees-Matthyssen, Christiane, & Van Coillie, Fons - 35–3 (1997)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl