Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Hechting aan de methode of egelstelling?

ARTIKELGoudsmit, Arno - 39–3 (2001)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

SAMENVATTING

In dit artikel wordt gesteld dat client-centered psychotherapie niet kan worden vastgelegd op het gebruik van één bepaalde methode. Daarentegen is er een voortdurende wisselwerking tussen methode en het traject van gebeurtenissen dat zich gaandeweg in de therapie ontwikkelt. Vanwege deze wisselwerking kunnen enkele logische eigenschappen (waarvan de belangrijkste zelf-verwijzing is) worden onderkend in het therapeutische proces. In het licht van deze logische eigenschappen komt client-centered therapie veel geraffineerder voor de dag dan in de meer gangbare pogingen ter verdediging en ter verantwoording.

SLEUTELWOORDEN

methode, praktijk

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.