Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Partnerrelatietherapie. Niet samen maar ook niet zonder elkaar ... de verstrengeling van partnerrelatieproblemen

REFLECTIEKrips, Arjen - 39–3 (2001)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

SAMENVATTING

De hardnekkigheid van partnerrelatieproblemen kan pas begrepen worden wanneer hun innerlijke samenhang wordt gezien; als een samenspel van twee partners verwikkeld in een, vooralsnog onbegrepen, samenwerking, die gericht is op zelfhandhaving van ieder van de partners. Wordt de partnerrelatie gezien als een ontwikkelingsproces waarin innerlijke en uiterlijke omstandigheden van de partners steeds een nieuwe betekenisverlening aan hun relatie vraagt, dan is het begrijpelijk dat een partnerrelatie die zozeer gericht is op zelfhandhaving van de partners, het gevaar loopt in haar ontwikkeling te stagneren. Elke verandering is daarmee een bedreiging van het zelfgevoel. Een partnerrelatietherapie dient dan ook oog te hebben voor de innerlijke samenhang van de partnerproblematiek, gevoelsmatig aan te sluiten bij de dynamiek van de stagnatie in het ontwikkelingsproces van de relatie en, via empathische reflecties, verbanden te leggen met de individuele processtagnatie van de partners.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte, partnerrelatietherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.