Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Voorbij de autonomie? Enige gedachten over de ontwikkeling van het autonomiebegrip: van individuele zelfbepaling naar een gesitueerde authenticiteit

REFLECTIESnijder-van den Eerenbeemt, Annemarie - 40–3 (2002)

SAMENVATTING

In dit artikel wordt het begrip autonomie onder de loep genomen zoals we dat meestal hanteren in de cliëntgerichte psychotherapiepraktijk, waarbij ik zal pogen het begrip meer in zijn context te plaatsen. Om dit te doen, wordt er eerst een conceptuele analyse van het begrip autonomie gemaakt. Vervolgens wordt het begrip autonomie in een ruimere, maatschappelijke en historische context geplaatst en wordt nagegaan in hoeverre de postmoderne filosofische begripsvorming hierover, van toepassing zou kunnen zijn op de psychotherapeutische theorie.

SLEUTELWOORDEN

autonomie, authenticiteit

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.