Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het lichaamsbewustzijn van de therapeut

ARTIKELSommeling, Louis - 42–3 (2004)

SAMENVATTING

Het lichaamsbewustzijn van de therapeut helpt deze om meer informatie te verkrijgen uit de ontmoeting met een cliënt. Wanneer een therapeut er een gewoonte van maakt, aandacht te besteden aan wat de cliënt aan lichamelijke reacties bij hem teweegbrengt, beschikt hij over duidelijke signalen van overdracht en tegenoverdracht. Met name bij problemen die hun oorsprong vinden in de preverbale ontwikkelingsperiode is er een analogie tussen het woordenloze ouder-kind-contact en dat tussen therapeut en cliënt. De therapeut kan zijn empathische reacties nu nonverbaal uitbreiden. Hij kan ook natuurlijker en spontaner zijn omdat hij huidafgegrensd 'gecentered' in zijn eigen lichaam, behoed wordt voor een te grote identificatie met de cliënt. Oefeningen in lilchaamsbewustzijn worden gegeven en het artikel besluit met een pleidooi voor een grotere mate van contact tussen de cliëntgerichte en de Pessotherapie.

SLEUTELWOORDEN

therapeutische ontmoeting, lichaamsbewustzijn therapeut

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.