Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Werken met de innerlijke criticus: Een pleidooi voor een flexibele en procesdirectieve aanpak

ARTIKELStinckens, Nele, Lietaer, Germain, & Leijssen, Mia - 42–3 (2004)

SAMENVATTING

De innerlijke criticus is een processtoring die frequent opduikt in het therapeutisch proces en veel weerstand biedt aan verandering. In dit artikel wordt een overzicht geboden van hoe cliëntgericht-experiëntiële therapeuten deze processtoring trachten te bewerken. Niet enkel wat ze zeggen te doen, maar ook wat ze daadwerkelijk doen, wordt hierbij in kaart gebracht. Naast een totaalbeeld wordt een profielschets gepresenteerd per therapeutische suboriëntatie: de Rogeriaanse manier van werken, de hedendaagse cliëntgericht-experiëntiële benadering en de Gestalttherapeutische werkwijze. Uit de bevindingen worden enkele handvatten gedistilleerd voor de klinische praktijk. Een flexibele en procesdirectieve aanpak wordt sterk bepleit.

SLEUTELWOORDEN

innerlijke criticus, procesdirectiviteit

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.