Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Cliëntgericht overleven in de (intensieve) ambulante zorg: cognitief of experiëntieel

ARTIKELSnijders, Hans - 38–3 (2000)
Dit artikel is niet online beschikbaar.
Gelieve contact op te nemen met het secretariaat voor een scan/kopie:
secretariaat@tpep.nl

SAMENVATTING

Is de cliëntgerichte psychotherapie millennium 3 proof of heeft zij haar tijd gehad? Hoe past deze psychotherapieoriëntatie zich aan in de snel veranderende geestelijke gezondheidszorgomgeving waar nieuwe eisen gelden? En wat zijn de gevolgen van de 'evidence based' ontwikkelingen? Zijn dat de nieuwe wanen van de dag of zetten die de cliëntgerichte stroming buitenspel? In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de existentiële angst en aan overlevingsstrategieën in de snel veranderende geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De 'evidence based'-hype wordt voorzien van de nodige kanttekeningen, waarna kansrijke invalswegen voor de cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie worden behandeld. Nagegaan wordt wat de behandeltaken zijn voor een cliëntgerichte experiëntiële psychotherapie bij een intensieve ambulante behandeling en hoe deze toegepast kunnen worden bij veel voorkomende hulpvragen.

SLEUTELWOORDEN

cognitief, experiëntieel

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.