Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Opmerkzaamheidstraining in het perspectief van de cliëntgerichte psychotherapie

ARTIKELTophoff, Michael M. - 43–1 (2005)

SAMENVATTING

Waar de theoretische wortels van opmerkzaamheidstraining in 'het Oosten' gezocht dienen te worden, en waar Carl Rogers het bij herhaling heeft over zijn beïnvloeding door het 'Oosters gedachtegoed', worden in dit artikel enkele overeenkomsten en verschillen tussen belangrijke theoretische concepten uit opmerkzaamheidstraining en de cliëntgerichte psychotherapie geëxploreerd. Opmerkzaamheidstraining wordt in dit artikel geoperationaliseerd door de methode Sensory Awareness. Na een begripsomschrijving van opmerkzaamheid wordt deze methode vervolgens beschreven. Tevens komen recente onderzoeksresultaten met betrekking tot de effectiviteit van Sensory Awareness aan de orde. Tenslotte wordt de vraag gesteld in hoeverre opmerkzaamheidstraining een functie zou kunnen hebben binnen de cliëntgerichte psychotherapie.

SLEUTELWOORDEN

zintuiglijk bewustzijn, mindfulnesstraining, cliëntgerichte psychotherapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.