Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zelfpathologie en de postmoderne mens. Uitdagingen voor de persoonsgerichte gesprekstherapeut: een inleiding

ARTIKELSwildens, Hans - 43–2 (2005)

SAMENVATTING

De auteur beschrijft, gedeeltelijk via de metafoor van het huis, de moeilijke situatie van de cliëntgerichte therapie in continentaal Europa, in het bijzonder in Nederland. Er worden reddende toverformules beschreven: persoonsgerichtheid, procesdifferentiatie en psychotherapie-integratie: de eerste beiden waren het thema van het internationaal congres te Egmond (juli 2003). Dit thema wordt verder toegelicht aan de hand van de ontwikkeling van een narcistische afweer als belangrijk tijdsverschijnsel. Achtereenvolgens wordt deze ontwikkeling bezien vanuit het perspectief van de psychopathologie als talig fenomeen, het perspectief van het nieuwe fenomeen zelfpathologie, het bredere nosologische en sociale perspectief van het identiteitsverlies en tenslotte vanuit de ontwikkeling van een nieuw postmodern menstype. Vervolgens wordt een procesgerichte vorm van behandelen van deze afweer gepresenteerd. Afsluitend worden dan de eerder gesignaleerde toverformules opnieuw bekeken. Er wordt geconcludeerd dat juist de narcistische afweer als uitdaging van deze tijd zowel persoonsgerichtheid als ook procesdifferentiatie vraagt. De spanning tussen die beide begrippen wordt besproken en enkele misverstanden worden uit de weg geruimd.

SLEUTELWOORDEN

cliëntgerichte psychotherapie, experiëntiële psychotherapie, zelfpathologie, postmodern mensbeeld

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.