Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Domeinen van zelfbeleven. Een ontwikkelingspsychologisch gefundeerd diagnostisch en therapeutisch perspectief

ARTIKELDreesmann, Willem - 41–2 (2003)

SAMENVATTING

Psychische problematiek wordt in dit artikel bekeken vanuit het zelfbeleven. In dit zelfbeleven wordt een viertal zogenaamde domeinen van zelfbeleven onderscheiden. Getracht wordt aannemelijk te maken dat deze onderscheiding zowel in ontwikkelingspsychologische zin als in diagnostische en therapeutische zin waardevol is.

SLEUTELWOORDEN

zelfbeleven, ontwikkelingspsychologie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.