Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Existentiële benaderingen van psychotherapie en hun relatie met de cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapeutische benadering

ARTIKELCooper, Mick - 43–1 (2005)

SAMENVATTING

In dit artikel worden een aantal existentiële benaderingen van therapie besproken die een complexe verhouding hebben met de cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie. Het artikel begint met een onderzoek naar hoe existentiële filosofen - de denkers achter de existentiële therapeutische praktijk - naar de mens plegen te kijken. Dan gaat het verder met een blik op vijf centrale existentiële benaderingen van therapie: Daseinsanalyse, logotherapie, existentieel-humanistische therapie, het werk van R.D. Laing en de Britse school van existentiële analyse - die continue vergeleken en afgezet worden tegen een cliëntgerichte en experiëntiële benadering. Om dit artikel te besluiten worden enkele brede generalisaties gemaakt over de overeenkomsten en verschillen tussen een existentiële en een cliëntgerichte en experiëntiële benadering.

SLEUTELWOORDEN

existentiële therapie, vrijheid, betekenis zoeken, existentiële begrenzing, authenticiteit

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.