Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een energiemodel voor burn-out

UIT DE PRAKTIJKTheo Maagdenberg - 62–1 (2024)

VOORVERTONING

Sinds de coronacrisis lijkt er een forse toename te zijn van mensen met burn-out klachten. Dit gegeven was aanleiding om opnieuw stil te staan bij het begrip burn-out, te kijken in hoeverre de ‘geaccepteerde’ standaarden zouden moeten worden herzien of eventueel anders gedefinieerd, en of de ‘oude’ manier van werken nog relevant is op dit moment. Het in zwang komen van de term burn-out wordt gelinkt aan het boek A burnt-out case van Graham Greene uit 1960. Het begrip werd later wetenschappelijk op de kaart gezet door publicaties van Herbert Freudenberger (1974, 1980) en Christina Maslach (1976, 1982). Die laatste heeft ook een instrument ontwikkeld om burn-out te scoren, de Maslach Burnout Inventory (MBI). Het begrip ‘burn-out’ heeft zowel in het wetenschappelijke als in het publieke domein opgang gemaakt, zij het niet zonder...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.