Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Samen bruggen bouwen: van hier naar de overkant en terug

Narratieve integratie binnen vaktherapie beeldend vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief

UIT DE PRAKTIJKMaartje Stam-Rommens - 61–4 (2023)

VOORVERTONING

Hoe kan iemand met vroegkinderlijk complex trauma, waarbij de weg via het lichaam nog te spannend is en dat middels dissociatie ‘opgelost’ wordt, toch zelf bij zijn beleving en verbeelding komen? Of andersom: hoe kan iemand geholpen worden zelf woorden en ordening te geven aan zijn gevoelens? Deze vragen uit de praktijk vormen de aanleiding voor deze bijdrage. Het gedachtegoed van de interpersoonlijke neurobiologie (IPNB) is mijn inspiratiebron en geeft een helder begrippenkader dat markeringspunten aanwijst bij het bouwen van de ‘verbindende brug’ tussen de linker- en rechterhersenhelft (Baljon & Geuzinge, 2017; Fisher, 2018; McGilchrist, 2019) om zodoende via horizontale integratie (links-rechtsverbinding) en geheugenintegratie (verbinding impliciet-expliciet) tot narratieve integratie te komen. Het geeft met name getraumatiseer...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.