Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ladislav Timulak & Daragh Keogh (2022). Transdiagnostic emotion-focused therapy. A clinical guide for transforming emotional pain. American Psychological Association.

BOEKBESPREKINGWies Verheul - 61–2 (2023)

VOORVERTONING

Cliëntgerichte psychotherapie heeft van oudsher niet veel op met diagnostische categorieën en stoornisgericht denken omdat de therapeut de cliënt ontmoet op het punt waar de problematiek zich voordoet en de therapie van daaruit vorm krijgt. In die zin is cliëntgerichte psychotherapie altijd transdiagnostisch geweest. Door de opkomst van de cognitieve gedragstherapie en de stoornisspecifieke behandelprotocollen, versterkt door de empirically-supported-therapy-beweging die verlangde dat de werkzaamheid van psychotherapie per diagnostische groep werd aangetoond, is deze transdiagnostische insteek naar de achtergrond verdrongen. Inmiddels is er sprake van een kentering en wordt er juist weer gezocht naar behandelingen die niet vanuit deze scheidslijnen vertrekken. Binnen de cognitieve gedragstherapie worden behandelingen ontwikkeld voor c...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.