Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Het geweten, een integratieve theorie

Het functioneren van het geweten in delinquenten en niet- delinquenten

ONDERZOEKMarion Verkade - 61–2 (2023)

VOORVERTONING

Meer dan twintig jaar werken als psycholoog in de forensische psychiatrie stelde mij onvermijdelijk voor vragen over het kwaad in de mens en de regulatie daarvan. De algemeen geldende gedachte is dat kwade intenties in ieder van ons aanwezig zijn en deze door het geweten min of meer in bedwang gehouden of gereguleerd worden. Over delinquenten wordt vaak gezegd dat ze over ‘lacunaire gewetensfuncties’ beschikken of zelfs dat zij gewetenloos zijn. Dergelijke uitspraken hebben echter onvoldoende empirische onderbouwing, terwijl het oordeel van een lacunair geweten van grote invloed kan zijn op iemands leven en stigmatiserend kan zijn. Een moeilijkheid bij onderzoeken naar het geweten was tot nu toe dat een eenduidige definitie ervan ontbrak (Stapert, 2010).

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.