Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotion-focused therapie met adolescenten

Een creatieve uitdaging

ARTIKELErik Peeters & Jacqueline van der Linden - 61–2 (2023)

SAMENVATTING

In de praktijk blijkt dat emotion-focused therapie met adolescenten een aantal aanpassingen vraagt vanuit ontwikkelings- en systemisch perspectief. Deze aanpassingen in het therapeutisch proces en het hanteren van de therapeutische relatie zijn beschreven op basis van theoretische inzichten in de emotieregulatie tijdens de adolescentiefase. Meer specifiek, omdat het werken met intense emoties voor adolescenten minder evident is dan voor volwassenen, is het van cruciaal belang om tot een goede werkafstand tot emoties te komen. Hiertoe beschrijven we het gebruik van creatieve middelen en symbolen, die vooral voor de jongere adolescent geschikt lijken. Ook is voor deze doelgroep een nieuwe taak toegevoegd, die ‘symboliseren van het systeem’ is genoemd.

SLEUTELWOORDEN

EFT, adolescenten, creatieve middelen

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.