Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Jaap Wijkstra (2022). Het verloren paradijs en onze vrijheid. Individuatie in de geschiedenis van de filosofie. Gompels&Svacina.

BOEKBESPREKINGMarcel Gerrits Jans - 61–1 (2023)

VOORVERTONING

Centraal in dit boek staat de boodschap dat persoonlijke separatie-individuatie voldoende ondersteund moet worden door een maatschappij, terwijl de maatschappij vrijer wordt als voldoende mensen een dergelijk separatie-individuatie-proces doormaken. Zo kan er een spiraal ontstaan van een steeds vrijere samenleving met goed geïndividueerde mensen. Jaap Wijkstra, die jarenlang als psychiater en psychotherapeut heeft gewerkt, heeft bovenstaande thematiek genuanceerd uitgewerkt aan de hand van psychologische, sociologische, filosofische en geschiedkundige inzichten. Het plaatst wat in onze spreekkamers gebeurt in een veel bredere context. Dat betekent ook dat dit boek vooral interessant is voor wie geboeid is door zulke samenhangen. Het kan er ook aan bijdragen dat die bredere interesse gewekt wordt.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.