Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Wat niet weet, niet deert?

COLUMNKoen Van Belle - 61–1 (2023)

VOORVERTONING

Een favoriete tekenfilmscène van mij als kind staat me helder voor de geest. Ik zie het voor me, hoe ik in kleermakerszit op het tapijt thuis voor de buis zit, en opkijk naar een mannetje dat een trappenrijk, groot kantoorgebouw binnenwandelt. Hij loopt op zoek naar het juiste loket, van het ene venster naar het andere, maar wordt telkens opnieuw doorgestuurd – trap op trap af, een schier eindeloze zoektocht ... Nu ik een beetje groter ben – Is dit nou later? – en door een hulpverleningsbril naar de wereld heb leren kijken, lijkt deze scène passend weer te geven wat er mogelijk gebeurt door de tendens tot specialisering in ons werkveld. Het kan er dan als volgt gaan uitzien voor cliënten.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.