Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Wanneer de spiegel verzacht

Van zelfkritiek naar zelfcompassie en zelftroost in EFT bij perfectionisme en depressie

ARTIKELMargo Mahieu & Kurt Renders - 61–1 (2023)

SAMENVATTING

Perfectionisme en harde zelfkritiek vormen een kwetsbaarheid in het ontwikkelen van depres­sieve klachten. Deze negatieve zelfbejegening is een manier om schaamte en angst voor afwij­zing, die hun oorsprong kennen in onvervulde emotionele behoeften in relatie tot belangrijke anderen, te vermijden. In therapie kan de maladaptieve schaamte getransformeerd worden door alternatieve, gezonde emoties van trots, zelfcompassie of kwaadheid aan te boren. In dit artikel wordt aan de hand van een casus besproken hoe zelfcompassie in emotion­-focused therapie vorm kan krijgen, onder andere door creatief om te springen met de compassionate self-soothing taak.

SLEUTELWOORDEN

zelfkritiek, perfectionisme, zelfcompassie, self-soothing, emotion-focused therapie

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.