Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Myrrhe van Spronsen & Jim van Os (2021). We zijn God niet. Pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking. Tielt: Uitgeverij LannooCampus.

BOEKBESPREKINGTheo Maagdenberg - 60–4 (2022)

VOORVERTONING

We zijn God niet is de titel van het boek van Myrrhe van Spronsen en Jim van Os. Daarmee geven ze uitdrukking aan dat er in hun ogen (wetenschappelijk) maar heel weinig begrepen wordt van psychische stoornissen. De vertrouwde concepten over oorzaken en aanpak van psychische stoornissen blijken dan, volgens de auteurs, weinig meer dan geaccepteerde meningen, zonder valide wetenschappelijke onderbouwing – ondanks dat daarnaar al decennialang intensief gezocht wordt. Intussen is er wel veel ervaring, zowel bij de hulpverleners als bij de hulpvragers, over het omgaan met psychische problemen. Vanuit de overweging dat de kloof tussen de kennis van de professionals en de kennis vanuit ervaringsdeskundigheid niet heel groot kan zijn, komen ze tot het begrip cocreatie, door hen gedefinieerd als: “Als je het niet echt weet, maar er wel veel va...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.