Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Ken uw plaats

COLUMNAyse Dogan - 60–4 (2022)

VOORVERTONING

Het is vrijdagavond en ik vertoef onder vrienden. We starten de avond met een relaas van de voorbije week. Later passeren liefde en leed de revue. En op de een of andere manier wordt ook nu weer de onderlinge pikorde subtiel voelbaar in onze interactie. Een afkeurende blik volgt bijvoorbeeld telkens als ik vloek of ik mij weer op een schijnbaar ongepast moment in het gesprek voeg. Meestal houden we het bij enkele grappen hierover en laten daarna dit thema wijselijk los. Het psychologiseren en rammelen behouden deze drie psychotherapeuten liever voor tijdens de werkuren. Maar deze keer kan ik het niet laten. Vastberaden om kattenkwaad uit te halen wacht ik op een window of opportunity en buig daarna ons gesprek om naar de impact van iemands sociale, economische en culturele inbedding op zijn (werk)relaties

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.