Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

In verbinding elkaar raken en aanraken

Interview met Chris Van de Veire

INTERVIEWMaaike Afschrift - 60–4 (2022)

VOORVERTONING

Op de voorbije Junidag van de VVCEPC wuifden de Vlaamse cliëntgericht-experiëntiële therapeuten een ‘ancien’ in het vak uit: Chris Van de Veire ging na tientallen jaren als psychotherapeut en opleider met pensioen (Van Camp, 2022). Een gepaste gelegenheid voor de redactie om samen met haar terug te blikken op haar loopbaan en de lezers nog één keer te laten genieten van haar wijsheid. Chris, ik stelde mezelf de vraag in hoeveel verschillende rollen ik jou gekend heb. Het zijn er nogal wat, en ik vind het de moeite om ze hier te noemen omdat het zo illustratief is voor hoe gevarieerd je loopbaan is geweest: Je was opleider, op verschillende gebieden trainer, leertherapeut, collega-opleider, supervisor, lector voor mijn publicaties, coördinator voor mijn

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.