Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Emotion focused therapy, een veelbelovend alternatief voor cognitieve gedragstherapie bij gegeneraliseerde angst

Timulak, L., Keogh, D., Chigwedere, C., Wilson, Ch., Ward, F., Hevey, D., ... Mahon, S. (2022). A comparison of emotion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy in the treatment of generalized anxiety disorder

ONDERZOEKWies Verheul - 60–3 (2022)

VOORVERTONING

In deze RCT, uitgevoerd in Ierland, werd onderzocht of emotion focused therapy (EFT) voor de behandeling van gegeneraliseerde angst even effectief is als cognitieve gedragstherapie (CGT). Het ging om een haalbaarheidsstudie, dat wil zeggen een onderzoek op relatief kleine schaal om te kijken of de resultaten een onderzoek op grotere schaal rechtvaardigen, en om van eventuele fouten in de opzet te leren. Een groter vervolgonderzoek zou dan definitief uitsluitsel kunnen geven over de non-inferiority van EFT.

In de studie werden 58 cliënten met als primaire diagnose gegeneraliseerde angststoornis (GAS) met elkaar vergeleken, 29 in de conditie EFT en 29 in de conditie CGT. Cliënten in beide condities lieten een vergelijkbare verbetering zien. EFT voor gegeneraliseerde angst geldt hiermee als een veelbelovende behandeling die de moeite wa...

 

SLEUTELWOORDEN

gegeneraliseerde angststoornis, emotiegerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, eerstelijnszorg

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.