Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Mis- en gemiste diagnoses bij cognitieve (hoog)begaafdheid. Webinar georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), 25 januari 2022, online

CONGRESVERSLAGKirsten Copier - 60–2 (2022)

VOORVERTONING

De aankondiging van dit webinar wekte direct mijn interesse. Het is belangrijk dat er aandacht is voor hoogbegaafdheid, vooralsnog een onderbelicht onderwerp in ons vakgebied. In de aankondiging wordt aangegeven dat cognitieve (hoog) begaafdheid een aantal specifieke uitdagingen met zich meebrengt die het risico op gemiste en misdiagnoses verhogen. Tijdens het webinar zal dieper ingegaan worden op valkuilen in het diagnostisch proces die leiden tot deze mogelijke mis- en gemiste diagnoses, waaronder ADHD, ASS, dyslexie.

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.