Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Een professioneel dorp

COLUMNMarcel Gerrits Jans - 60–1 (2022)

VOORVERTONING

In Nederland zijn er lange wachtlijsten bij de jeugdzorg, er is niet genoeg geld om iedereen tijdig en voldoende te helpen, en er is ook vaak kritiek op de kwaliteit. Dat kan de vraag oproepen waarom er eigenlijk zoveel professionele hulp nodig is voor jongeren in zo’n welvarend en ontwikkeld land. De meeste kinderen hebben ook ouders, er zijn toch nauwelijks nog weeskinderen? Nu wordt er wel gezegd: er is een dorp nodig om een kind groot te brengen (it takes a village to raise a child) maar moeten er in dit dorp zoveel professionals rondlopen?

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.