Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Zingevingsprofielen en werkalliantie in het begin van therapie

ONDERZOEKÁrpi Süle - 60–1 (2022)

VOORVERTONING

Er zijn voorlopig maar weinig kwantitatieve onderzoeken naar zingeving binnen de context van psychotherapie, daarom leek het ons interessant om deze studie voor onze lezers hier te bespreken. En alhoewel de hoofdonderzoeker uit Zweden is, is het ook een onderzoek van eigen bodem. De gegevens zijn afkomstig uit therapieën van deelnemers aan de ‘Postgraduaatopleiding in de cliëntgerichte psychotherapie voor volwassenen’ aan de KU Leuven vanuit hun respectievelijke werkplekken in ambulante settings. Siebrecht Vanhooren heeft verwezen naar deze studie in zijn interview in ons vorig nummer (Süle, 2021) en ook tijdens zijn lezing op het gemeenschappelijke congres van de VPeP en de VVCEPC, begin oktober vorig jaar (Surink, 2022).

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.