Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

Twee zakjes

Samen zijn in de (on)draaglijke zwaarte van het bestaan

UIT DE PRAKTIJKMaaike Afschrift - 60–1 (2022)

VOORVERTONING

Met deze bijdrage uit de praktijk wil ik het verhaal doen van het verloop van een therapeutisch proces met een cliënt binnen één sessie. Het is een expliciteren, zonder veel theoretische toeters en bellen, van wat zich afspeelde op de verschillende lagen van interactie in therapie, en van hoe die interactie en de kracht ervan me als therapeut en als mens geraakt heeft. Meer specifiek belicht ik hoe het experiëntiële en existentiële in de therapeutische ontmoeting samenwerken om voor de cliënt de ruimte voor het verdragen van tegenstrijdige gevoelens te vergroten. Deze sessie vormde voor mij tevens een levendige illustratie van het thema dat Trees Depoorter in haar artikel in dit nummer heel treffend en zorgvuldig uitwerkt: het werken aan de existentiële draagkracht van de cliënt (Depoorter, 2022). Ze maakt een inspirerend pleid...

 

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.