Close
tijdschriftpersoonsgerichte
experiëntiële
psychotherapie
Procesgericht
Existentieel
Interactioneel
Integratief

‘I am large, I contain multitudes’

Ambivalentie en existentiële draagkracht in psychotherapie vanuit experiëntieel-existentieel perspectief

ARTIKELTrees Depoorter - 60–1 (2022)

SAMENVATTING

Psychotherapeuten worden voortdurend geconfronteerd met tegenstrijdigheden bij cliënten en zichzelf. In dit artikel wordt ambivalentie opgevat als een ongemakkelijke maar betekenisvolle ervaring, die een antwoord vormt op de onophefbare ambiguïteit van het bestaan. Er wordt gesteld dat omgaan met ambivalentie ‘existentiële draagkracht’ vergt en ook vergroot, en dat versterken van existentiële draagkracht zowel gevolg als doelstelling van psychotherapie kan zijn. Een aantal psychotherapeutische technieken (existentiële confrontatie, demonenwerk, symbolisering) worden kort belicht vanuit dit perspectief. Begrippen als ambivalentie en existentiële draagkracht kunnen psychotherapeuten een kader geven om om te gaan met de complexiteit binnen de therapiekamer alsook van veranderende maatschappelijke realiteiten.

SLEUTELWOORDEN

ambivalentie, existentiële draagkracht, experiëntieel-existentieel, confrontatie, symbolisering

Het tijdschrift Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.